Chợ cây phôi 

Kênh youtube :  Chợ Cây Phôi : https://www.youtube.com/@chocayphoi


Nhóm Facebook: Chợ cây phôi  https://www.facebook.com/groups/1080417682429306/

TicTok: Chợ cây phôi  : https://www.tiktok.com/@127buicuong

fanpage : https://www.facebook.com/profile.php?id=100090464996569


Quản lý chợ:  0932 560495 ( Cương culi)