Culi làm chợ cây phôi 

Một buổi chiều thu, chiều xuân, hay chiều gì đó không biết tác giả đã nghĩ ra là nên có một ngôi chợ cây phôi để giao lưu mua bán  với tác giả nên chợ cây phôi ra đời, với mục tiêu là nên thương hiệu chợ cây phôi Việt Nam.  Trên thương trường hệ sinh thái cùa vũ trụ bao gồm cả trái đất trong hệ mặt trời, các dải ngân hà, chợ cây phôi góp phần vào việc phát triển nền  cây phôi, cây cảnh, cây hoa, cây tùm lum của nước nhà, tạo công ăn việc làm cho nhiều công nhân, nông dân, nhân sĩ, trí thức và nhiều người khác cho xã hội. 

Sáng lập chợ cây phôi. 

 0932 560495 ( Cương culi)